dissabte, 27 de desembre del 2008

Nit Bona,Nadal i St.Esteve (24,25 i 26 Desembre)(3 Dies)

  T.MITJ,MAXT.MITJ,MINT.MAX/MINT.MITJ.DIAPRECIPIT DIES PREC

2003 9,0 0,1 4,6 0 0

2004 4,8 0,2 2,5 5(2cm) 2(2)

2005 5,8 -3,6 1,1 0 0

2006 15,8 -1,4 7,2 0 0

2007 14,4 -2,4 6,0 0 0

2008 13,3 -2,2 5,6 22(11cm)  1(1)

2009 9,2 3,7 6,5 18,5 2

2010 7,0 -7,2 -0,1 0 0

2011 10,9 -3,5 3,7 0 0

2012 17,7 3,6 10,7 0 0

2013 8,7 0,8 4,8 3,2 2

2014 11,9 -2,7 4,6 0 0

2015 15,0 1,0 8,0 0 0

2016 17,8 0,6 9,2 0 0

2017 9,8 -0,2 4,8 4,1 0 0

2018 15,6 1,4 8,5 6,4 0 0

2019 16,8 1,8 9,3 7,5 0 0

2020                 8.2              -0.8                     3.7                2.7            0             0

2021               11.6               4.6                      8.1               7.4            0.2           1

2022               18.5              6.8                     12.7             12.4            0              0

2023               19.5             -1.6                      9.0               6.6             0             0

dijous, 25 de desembre del 2008

Nadal (25 Desembre)

  T.MAX: T.MIN: T.MAX/MIN: T.MITJ.DIA: PRECIPITACIO:

2003 8,4 -0,9 3,8 0

2004 5,9 1,1 3,5 4,0 (1cm)

2005 7,3 -2,8 2,3 0

2006 19,6 -1,7 9,0 0

2007 15,2 -3,3 6,0 0

2008 19,1 -3,6 7,8 0

2009 11,2 2,7 7,0 0

2010 8,5 -6,8 0,9 0

2011 12,3 -4,3 4,0 0

2012 18,6 4,3 11,5 0

2013 8,5 2,1 5,3 2,0              

2014 13,4 -3,1 5,2 0

2015        16,7 0,2 8,5 0

2016 17,6 0,1 8,9 0

2017 8,9 1,5 5,2 5,4 0

2018 14,2 1,8 8,0 6,1 0

2019 18,5 2,1 10,3 7,7 0

2020 7,2 -2,1 2,6 1,5 0

2021 12,7 5,9 9,3 8,3 0

2022        19.6              7.8         13.7                       13.6                   0

2023        19.9             -0.2          9.9                         8.9                    0 


dimecres, 24 de desembre del 2008

Sant Esteve (26 Desembre)

  T.MAX:       T.MIN:     T.MAX/MIN:   T.MITJ.DIA:      PRECIPITACIO:

2003 10,2 1,0 5,6 0

2004 3,0 -0,9 1,1 1,0 (1cm)

2005 4,6 -4,5 0,1 0

2006 19,1 -1,8 8,7 0

2007 12,7 -2,3 5,2 0

2008 2,2 -1,6 0,3 22,0 (11cm)

2009 5,4 2,7 4,1 5,0

2010 4,5 -9,9 -2,7 0

2011 11,8 -3,7 4,1 0

2012 13,0 3,6 8,3 0

2013 8,0 -2,3 2,9 0

2014 7,5 -1,7 2,9 0

2015 16,8 -0,6 8,1 0

2016 20,0 1,7 10,9 0

2017 5,9 0,1 3,0 3,2 0

2018 11,8 -0,6 5,6 4,7 0

2019 18,2 2,2 10,2 7,7 0

2020 8,8 -2,5 3,2 1,3 0

2021 13,0 1,8 7,4 6,6 0

2022        18.3         4.3                  11.3                    11.3                      0

2023        18.7        -1.4                   8.7                      5.3                      0